Usnesení z výroční členské schůze 2012

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
KLUBU CHOVATELŮ ANDULEK o.s.
ze dne 24.3.2012

VČS ukládá členům KCHA:

• uspořádat 8. ročník otevřené výstavy Hostouň Open v Hostouni 23. 6. 2012
• uspořádat klubovou 24.CVMA v Kněževsi dne 18.8.2012
• uspořádat klubovou 45.CVA v Praze v Botanické zahradě UK 19. až 21.10. 2012
• uskutečnit VČS DO 31.3.2013
• pokračovat v členství ve WBO

VČS ukládá výboru KCHA o.s.:

• zpracovat delimitační protokol o předání majetku z KCHA do KCHA o.s.

VČS schvaluje:

• zprávu o činnosti KCHA o.s. za rok 2011
• zprávu o hospodaření KCHA o.s. za rok 2011
• zprávu kontrolní a revizní komise KCHA o.s. za rok 2011
• rozpočet KCHA o.s. na rok 2012
• doplnění revizní komise př. Mančíkem za př. Borovičku, který odstoupil
• př. Drahomíra Hrubého čestným členem
• doplnění př. Milana Habrcetla do seznamu členů jako neplatícího