Listina vítězů 54. Celostátní výstavy andulek včetně foto

Vítěz výstavy
Protějšek vítěze výstavy
Nejlepší odchov do roku 2020
Protějšek odchovu do roku 2020
Příloha: