HODNOCENÍ SOUTĚŽE CHOVATELŮ

Nové hodnocení zpracovávané př. Vilémem Holečkem