HODNOCENÍ SOUTĚŽE CHOVATELŮ

Účastní se každý člen KCHA obesláním alespoň jedné klubové výstavy.
Hodnotí se bodový zisk 10 nejlépe umístěných andulek na klubových výstavách. V případě vystavení
nižšího počtu andulek se hodnotí všechny vystavené andulky.
Koeficienty pro jednotlivé výstavy, kterými se násobí počet získaných bodů:
- Otevřená výstava v Hostouni (červen) 0,5
- Celostátní výstava mláďat (srpen) 1,0
- Celostátní výstava Botanická zahrada (říjen) 1,5
Bodování za umístění ve třídách:
1.místo ........ 7 bodů
2.místo ........ 6 bodů
3.místo ........ 5 bodů
4.místo ........ 4 body
5.místo ........ 3 body
6.místo ........ 2 body
7.místo ........ 1 bod
bez ohledu na počet hodnocených andulek ve třídě
Prémiové body pro vítězné andulky:
· vítěz třídy získává 3 body
· vítěz podskupiny získává 8 bodů
· vítěz skupiny získává 15 bodů
· vítěz výstavy získává 30 bodů
· protějšek vítěze výstavy 25 bodů
· vítězný pár a kolekce 20 bodů
Pokud je součástí výstavy soutěž andulek baby, hodnotí se ve třídách obvyklým způsobem a vítěz
soutěže je hodnocen jako vítěz skupiny.
Vítěz a další pořadí chovatelů se určuje podle počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů
rozhoduje nejlépe umístěná andulka.