Členské příspěvky

Na rok 2016 mají již zaplaceno (zahrnuty jen platby došlé do 30. listopadu 2015)
97, 130, 245, 318, 479, 626, 658, 678, 746, 748, 754, 755

Během prosince 2015 a ledna 2016 na účet dorazily platby příspěvků od těchto členů: 59, 214, 364, 388, 480, 529, 548, 577, 608, 633, 641, 655, 677, 692, 718, 737, 741, 744, 745, 751, 752.

Během února zaplatili příspěvky KCHA 2016: 231, 560, 564, 630, 686, 700, 756, 757.
Dne 24. února dorazila na účet platba (1000 Kč), kterou neumím identifikovat.

Během března zaplatili příspěvky KCHA 2016: 97, 154, 338, 358, 543, 674, 681, 684, 733.
8. a 24. března dorazily na účet KCHA dvě platby (2 x 500 Kč), které jsou pravděpodobně na příspěvky, ale nelze je identifikovat. Upozorňuji členy, že pokud řádně nevyplní variabilní symbol, platby nelze přiřadit k jejich členským číslům a jsou tedy nadále vedeni jako neplatiči!

Během dubna dorazily na účet KCHA platby příspěvků od těchto členů: 100, 349, 479, 539, 673, 727.
Jednu platbu, 500 Kč placených dne 5. dubna na poště, nelze identifikovat, chybí variabilní symbol.
Ondřej Michálek
K poslednímu dubnu je zrušen účet KCHA, který od roku 2003 fungoval výhradně na zasílání členských příspěvků KCHA (148 771 6143 / 0800).
Veškeré příspěvky řádně označené příslušným variabilním symbolem nyní posílejte výhradně na účet KCHA 193 892 8349 / 0800.